Tag Archives: Enums

.NET Enumeration Types & WPF

U prethodnom postu smo se bavili osnovama enuma u C# .NET okruženju. Za efektnu prezentaciju najzahvalnije je napraviti primer koji ima dopadljiv korisnički interfejs, rešio sam da zakačim naše enume na WPF formu. Za ovu akciju je bilo potrebno malo više truda nego što sam se u prvi mah nadao, ali sam sasvim zadovoljan postignutim, što bi rekli ameri: „No pain, no gain“.

Ideja

Želimo da zakačimo (bind) vrednost enuma na grupu chekbox-ova koji omogućavaju prikaz i ažuriranje vrednosti na elegantan način. Enumom smo definisali dane u nedelji, a naša promenljiva predstavlja dane kojima se održava sastanak razvojnog tima. Pa da definišemo naš enum (Enum.cs):

  [Flags]
  public enum Days : byte
  {
   None = 0x0,
   Sunday = 0x1,
   Monday = 0x2,
   Tuesday = 0x4,
   Wednesday = 0x8,
   Thursday = 0x10,
   Friday = 0x20,
   Saturday = 0x40,
   WorkingDays = Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday,
   All = Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
  }

dalje…

.NET Enumeration Types

Nabrojivi tipovi ili Enumeration Types su jedan od osnovnih pojmova u .NET jezicima. Iako se relativno često koriste, dešava se da previdimo neke njihove mogućnosti. Rešio sam da malo detaljnije ispitam šta sve može da nam ponudi ovaj poznati koncept.

Enumi su tipovi podataka koji nam omogućavaju da, praktično, dodelimo nazive skupu celobrojnih vrednosti (preciznije vrednostima integralnog tipa). Cilj je brži i jednostavniji razvoj i kasnije održavanje, odnosno čitljivost i jasnoća koda koju dobijamo korišćenjem enum tipova umesto konstanti. Korišćenjem enuma definisali smo listu dozvoljenih vrednosti, dobili IntelliSense podršku i još neke prednosti u odnosu na korišćenje numeričkih konstanti.

dalje…

Pin It on Pinterest