Sign .NET Assembly with Strong Name

Znate da .NET omogućava da digitalno potpišete svoj kôd? Zašto potpisujemo dll-ove? Želimo da onemogućimo izmenu asemblija, npr. izmenu naziva ili verzije, ili izmeni samog kôda. U nekim slučajevima je bitno da identifikujemo da je dll koji koristimo baš taj koji očekujemo. Ukoliko je biblioteka koja proverava da li je validna licenca našeg...

Continue reading