Connection Strings – UDL

Konekcioni stringovi sadrže informacije o izvoru podataka, sa idejom da drajveru ili provajderu daju potrebne podatke da bi na kraju došli do podataka. Najčešće ih koristimo za pristup bazama podataka, mada izvor podataka može biti i tekstualni fajl ili excel dokument. Evo primera: Server=sql_box;Database=Common;User ID=uid;Pwd=password; Mada na prvi pogled deluje jednostavno, kada...

Continue reading