Konekcioni stringovi sadrže informacije o izvoru podataka, sa idejom da drajveru ili provajderu daju potrebne podatke da bi na kraju došli do podataka. Najčešće ih koristimo za pristup bazama podataka, mada izvor podataka može biti i tekstualni fajl ili excel dokument. Evo primera:

Server=sql_box;Database=Common;User ID=uid;Pwd=password;

Mada na prvi pogled deluje jednostavno, kada se uključe različi izvori podataka, standardi, drajveri za pristup i metodi autentifikacije, priča se komplikuje… Postoji više sajtova posvećenih isključivo konekcionim stringovima, evo dva poznatija sqlstrings.com i connectionstrings.com.  Pravljenje konekcionih stringova zna da bude dosadan posao, pa ću otkriti jedan trik za njihovo generisanje.

Kreiranje udl fajla

Pretpostavka je na mašini instaliran Windows DAC/MDAC, dobra vest je da su Data Access Components preinstalirane na Windows XP SP2 i novijim, u suprotnom pravac Download Center. Kreirajte novi fajl u folderu koji izaberete. Npr. levi klik miša na desktopu, izaberete New, zatim Text Document, dobićete fajl New Text Document.txtNew File

Dalje je potrebno da promenite ekstenziju fajla koji ste kreirali u udl (Universal data link).
Ovo možete da uradite komandom rename ukoliko vam ekstenzije nisu sakrivene, tj. nije čekirano stavka Hide extensions for known file types u View tabu dijaloga Folder Options, kao na slici.

Folder Options

Drugi način je da otvorite fajl u notepad-u, zatim uradite File / Save As… U Save dijalogu izaberete Save as type: All Files (*.*) i u polju File name: promenite ekstenziju fajla u udl.

Save as

Kako bilo, bitno je da smo na kraju dobili fajl sa udl ekstenzijom, na Windows 7 to izgleda ovako.

Connection string

Sada otvorite ovaj fajl, double click i pojaviće se dialog kao na slici.

Connection Dialog

Na tabu Provider izaberite provajdera, npr. Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Zatim na sledećem tabu Connection izaberite parametre konekcije, server name, username, password, database

Ja ću odabrati podrazumevanu instancu MS Sql-a na mom računaru, dakle “.”, za autentikaciju koristim Windows Integrated Security, da vam ne bih otkrivao šifru ;), sada mogu da izaberem bazu podataka iz drop down liste, biram Test.
Tu je i komanda Test Connection, kliknem i dobijam potvrdu da je konekcija uspešna.

Test Connection

Kliknite OK dugme na Data Link Properties i to je to. Sada je dovoljno otvoriti fajl iz notepad-a ili nekog drugog editora teksta i voila, unutra je naš konekcioni string u ovoj formi:

[oledb]
 ; Everything after this line is an OLE DB initstring
 Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Test;Data Source=.

Hvala kolegi Dušanu za ovaj trik, nadam se da će vam koristiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *