Sajt je trenutno nedostupan (app_offline.html)


under_maintenance
Kada postavljamo novu verziju našeg sajta / veb aplikacije, ili radimo veće izmene nad podacima, želimo da zaustavimo unos podataka u aplikaciju i obavestimo korisnike da je održavanje u toku. Dobra vest je da ASP.NET omogućava jednostavan način da ovo postignemo, bez korišćenja IIS Manager-a :)

Dovoljno je da u root folder naše veb aplikacije postavimo html fajl sa tačnim nazivom “app_offline.htm”, naravno bez navodnika. Automatski, svi pozivi ka aplikaciji se preusmeravaju na ovaj html fajl. Kada završimo izmene nad aplikacijom, dovoljno je da preimenujemo ili obrišemo fajl “app_offline.html” i veb aplikacija postaje ponovo dostupna.

Trik radi bilo da koristite Web Forms ili MVC.

Evo primera app_offline.htm:


<!DOCTYPE html>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>Aplikacija je trenutno nedostupna</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Aplikacija je trenutno nedostupna</h1>
  <p>
    U toku je postavljanje nove verzije sistema,
    aplikacija će uskoro biti ponovo dostupna.
  </p>
  <p>
   Hvala na razumevanju, Vaš IT
  </p>
 </body>
 </html>

Kada spustite ovaj fajl u root aplikacije, na svaki zahtev ka aplikaciji server će poslužiti sadržaj fajla app_offline.htm:

app_offline_screenshot

Pages:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest