Sign .NET Assembly with Strong Name

Znate da .NET omogućava da digitalno potpišete svoj kôd? Zašto potpisujemo dll-ove? Želimo da onemogućimo izmenu asemblija, npr. izmenu naziva ili verzije, ili izmeni samog kôda. U nekim slučajevima je bitno da identifikujemo da je dll koji koristimo baš taj koji očekujemo. Ukoliko je biblioteka koja proverava da li je validna licenca našeg...

Continue reading

Ustupamo prostor

Bug je okrenut profesinalnim  temama, nastao je iz želje da podelim ono što znam sa  drugima, kao i da uvećam i produbim svoje znanje. Odlučio sam da pišem o stručnim temama na  srpskom jeziku, jer mislim da tako mogu najviše da doprinesem svom okruženju, što je cilj, da ne kažem misija...

Continue reading