.NET Enumeration Types

Nabrojivi tipovi ili Enumeration Types su jedan od osnovnih pojmova u .NET jezicima. Iako se relativno često koriste, dešava se da previdimo neke njihove mogućnosti. Rešio sam da malo detaljnije ispitam šta sve može da nam ponudi ovaj poznati koncept. Enumi su tipovi podataka koji nam omogućavaju da, praktično, dodelimo nazive...

Continue reading