.NET String

Među prvim pojmovima sa kojima se susreće programer početnik su osnovni tipovi podataka: celi brojevi, brojevi u pokretnom zarezu i nizovi karaktera, tj. stringovi. Kako već imamo jasne predstave o ovim tipovima podataka, uglavnom ih prihvatamo zdravo za gotovo. Uobičajeno je da se u literaturi i na kursevima koji obrađuju...

Continue reading